महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१०अंतर्गत सदर प्रकल्प संस्थेकडे सोपवण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाचे २ भाग आहेत.
०१. अमराठी भाषकांसाठी प्रकाशने
०२. अमराठी भाषकांसाठी व्यवहारोपयोगी मराठी.
पहिल्या भागांतर्गत अमराठी भाषकांना मराठी भाषेचे ज्ञान करून देण्यासाठी पाठ्यपुस्तके, शब्दकोश इ. निर्माण करणे तसेच इतर प्रकाशने निर्माण करणे अभिप्रेत आहे.
दुसऱ्या भागांतर्गत दैनंदिन व्यवहारात उपयोगी पडेल असे मराठी भाषेचे शिक्षण देणे अभिप्रेत आहे.
पहिल्या भागांतर्गत अमराठी भाषकांच्या शाळांत सर्वेक्षण करून पाठ्यपुस्तकांसंदर्भातील गरजा निश्चित करण्याचे काम चालले असून या बाबतचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
दुसऱ्या भागांतर्गत अमराठी भाषकांसाठी व्यवहारोपयोगी मराठी या विषयावरील पुस्तकाच्या लेखनाचे काम चालू आहे.

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!