राज्य मराठी विकास संस्था

विविध क्षेत्रांत होणारा मराठीचा वापर अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण होत जावा यासाठी प्रयत्नशील राहावे व मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीची प्रक्रिया नियोजनपूर्वक गतिमान करावी ही या संस्थेच्या स्थापनेमागील दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. त्यांनुसार सर्व स्तरांवर मराठीचा विकास साधण्यासाठी संस्था स्वतंत्रपणे उपक्रम हाती घेते. भाषा व संस्कृतीच्या क्षेत्रांत मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी काम करणाऱ्या विविध शासकीय व अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय राखून त्या संस्थांच्या साहाय्यानेही काही उपक्रम संस्था पार पाडते.

उल्लेखनीय प्रकल्प

बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसहाय्य योजना २२-२३

बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसहाय्य योजना २२-२३

महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यातील मराठी मंडळे व संस्थांसाठी अर्थसाहाय्य योजना २०२२-२३ …
महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषा संस्कृती व विकास यासाठी अर्थसहाय्य

महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषा संस्कृती व विकास यासाठी अर्थसहाय्य

महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषा संस्कृती व विकास …
अमराठी भाषकांसाठी उपक्रम

अमराठी भाषकांसाठी उपक्रम

मुक्त स्वरुपातील सामग्री – माय मराठी अभ्यासक्रम राज्य मराठी विकास …
संगणक व मराठी

मुक्तस्रोत संगणकीय साधनांचे मराठीकरण

संगणकाद्वारे विविध कार्य करून घेण्यासाठी आज्ञावल्यांचा (प्रोग्रॅम वा सॉफ्टवेअर) वापर …
वऱ्हाडी बोलींचा शब्दकोश

वऱ्हाडी बोलींचा शब्दकोश

वऱ्हाडी बोली – शब्दकोश : खंड – १ वऱ्हाडी बोली …
मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण : प्रतिमांकन आणि आलेखन

मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण : प्रतिमांकन आणि आलेखन

मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण : प्रतिमांकन आणि आलेखन मराठी ही महाराष्ट्राची …

महत्वाच्या सूचना

prev next

युनिकोड टंक

रंगवैखरी

दृकश्राव्य

श्राव्य पुस्तके

उत्तम संदर्भ साधने – निर्मिती अनुदान