राज्य मराठी विकास संस्था

विविध क्षेत्रांत होणारा मराठीचा वापर अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण होत जावा यासाठी प्रयत्नशील राहावे व मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीची प्रक्रिया नियोजनपूर्वक गतिमान करावी ही या संस्थेच्या स्थापनेमागील दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. त्यांनुसार सर्व स्तरांवर मराठीचा विकास साधण्यासाठी संस्था स्वतंत्रपणे उपक्रम हाती घेते. भाषा व संस्कृतीच्या क्षेत्रांत मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी काम करणाऱ्या विविध शासकीय व अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय राखून त्या संस्थांच्या साहाय्यानेही काही उपक्रम संस्था पार पाडते.

उल्लेखनीय प्रकल्प

मराठी भाषा संस्कृती ज्ञान परीक्षा व निबंध स्पर्धा

मराठी भाषा संस्कृती ज्ञान परीक्षा व निबंध स्पर्धा

बृहन्महाराष्ट्रात राहणाऱ्या मराठी भाषकांच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या भाषाविषयक जाणिवेत वृद्धी व्हावी, …
राज्य मराठी विकास संस्थेचे मध्यवर्ती संदर्भ ग्रंथालय

राज्य मराठी विकास संस्थेचे मध्यवर्ती संदर्भ ग्रंथालय

राज्य मराठी विकास संस्थेने आपले मध्यवर्ती संदर्भ-ग्रंथालय उभारण्यासाठी श्री. श्याम …
बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसाहाय्य योजना

बृहन्महाराष्ट्र मंडळे अर्थसाहाय्य योजना

महाराष्ट्र राज्याने २०१० साली स्वीकारलेल्या सांस्कृतिक धोरणातील प्रकरण ४ “भाषा …
देवनागरी टंकाविषयी पुस्तक

देवनागरी टंकाविषयी पुस्तक

संगणकावर मराठीचा वापर करण्यासाठी देवनागरी टंकांचा वापर अपरिहार्यपणे होत असला …
युनिकोड कार्यशाळा

युनिकोड कार्यशाळा

संगणकाच्या  युनिकोड संकेतप्रणालीमुळे संगणकावर आणि महाजालावर मराठी मजकुराची देवाणघेवाण आणि …
भाषिक खेळ

भाषिक खेळ

खेळाच्या माध्यमातून विषय सोपा करून शिकवला की तो विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे …

महत्वाच्या सूचना

prev next

युनिकोड टंक

रंगवैखरी

दृकश्राव्य

श्राव्य पुस्तके

उत्तम संदर्भ साधने – निर्मिती अनुदान