युनिकोड प्रणालीमुळे संगणकावर मराठीतून माहितीची देवाण-घेवाण करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शासनातील विविध विभागांकडे असणारी माहिती लोकांना सहज उपलब्ध व्हावी यासाठीही प्रयत्न होत आहेत. महाजालावर कला, क्रीडा, संस्कृती, विज्ञान, अर्थव्यवहार अशा विविध विषयांवरील माहिती आज मराठीतून मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ लागली आहे. ह्या व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्याच्या तसेच त्यात गुणात्मक वाढ होण्याच्या हेतूने राज्य मराठी विकास संस्था संकेतस्थळांची स्पर्धा आयोजित करत असते. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या शासकीय व अशासकीय संकेतस्थळांचे तज्ज्ञांद्वारा परीक्षण करून पुरस्कारासाठी पात्र अशा संकेतस्थळांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते. आजवर २००६, २०१०, २०१२, २०१३ ह्या वर्षी संस्थेने अशा मराठी संकेतस्थळांच्या स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत.

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!