भारतातील विविध राज्यांतील व जगातील अनेक देशातील मराठी भाषिकांसाठी उपक्रम, कार्यक्रम
मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात इत्यादी राज्यातील शाळांना महत्त्वाची पुस्तके पाठवण्याचे काम संस्था करत असते. १९९४ पासून संस्थेने आंध्रप्रदेशातील महाराष्ट्र मंडळ हैद्राबाद यांना व त्यांनी सुचविलेल्या शाळांतील १ली ते १२वी पर्यंतच्या विद्यार्थांना बालभारती, कुमारभारती, युवकभारती अशी मराठीची पाठ्यपुस्तके पाठविण्यात येतात. महाराष्ट्र मंडळ ही पुस्तके विद्यार्थी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र मंडळ (आंध्र प्रदेश) यांच्यामार्फत संबंधित शाळांना वितरित करीत असते. तसेच गुजरात राज्यातील अहमदाबाद येथील मराठी मंडळांच्या शाळांना दैनिक लोकसत्ता व पुणे सकाळ ही वर्तमानपत्रे पाठविण्यात येतात.

इतर राज्यातील व देशातील मराठी वाचकांना दर्जेदार मराठी पुस्तके वाचण्यासाठी उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने संस्थेने २००३ पासून ग्रंथालयांना व मराठी मंडळांना ग्रंथभेट हा उपक्रम हाती घेतला आहे. आजपर्यंत हैद्राबाद, बेळगाव, भोपाळ, सुरत, जयपूर, अहमदाबाद, बडोदा, रायपूर, इंदूर, राजकोट, जबलपूर इत्यादी ठिकाणच्या २३ ग्रंथालयांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची पुस्तके भेट म्हणून पाठविण्यात आली आहेत. तसेच अमेरिकेतील मराठी मंडळांनाही संस्थेने तीन वर्ष ललित साहित्याची पुस्तके पाठविली आहेत. २०१३-२०१४ या आर्थिक वर्षात संस्थेने सिकंदराबाद, इंदूर, रायपूर, बेळगाव, जयपूर, भोपाळ, तंजावर, कोलकत्ता, वाराणसी, पुणे इ. ठिकाणच्या १३ मराठी मंडळांना पुस्तके पाठवली आहेत.

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!