मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा
कार्यक्रमांविषयी माहिती
मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात शासकीय कार्यालयांबरोबर शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग वाढावा म्हणून  सन २०१३ पासून  शासन निर्णयान्वये दरवर्षी  “मराठी  भाषा  संवर्धन  पंधरवडा” साजरा  करण्याचा  निर्णय  घेण्यात  आला  आहे.  सन २०२१ पासून राज्यातील  सर्व  शासकीय/निमशासकीय  कार्यालये/महामंडळे, केंद्र  शासनाच्या  अखत्यारीतील  सर्व कार्यालये, मंडळे/महामंडळे, सार्वजनिक  उपक्रम, सर्व  खाजगी  व  व्यापारी  बँका, सर्व  शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठे/महाविद्यालये इत्यादी सर्व संस्थांमधून राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेचा वापर जास्तीत जास्त व्हावा आणि मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे या हेतूने दरवर्षी “मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा” दि. १४ जानेवारी ते २८ जानेवारी या कालावधीमध्ये साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्याच्या कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून संपूर्ण  देशात काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सदर निर्बंध लक्षात घेता, या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष  कार्यक्रम  करता  येणार  नसले  तरी, आधुनिक  तंत्रज्ञानाचा  उपयोग  करुन  जास्तीत जास्त कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने साजरा करण्यात येणार आहेत. सदर कार्यक्रम साजरे करताना सामाजिक माध्यमे, दूरचित्रवाणी इ. माध्यमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून मराठीचा प्रचार व प्रसार करण्यात येणार आहे.

अ) राज्यातील सर्व कार्यालयांनी करावयाचे कार्यक्रम :- ऑनलाईन कार्यक्रम ही कोविडच्या तथा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर काळाची गरज आहे. ही बाब विचारात घेता, मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी खालीलप्रमाणे जास्तीत जास्त कार्यक्रम ऑनलाईन पध्दतीने साजरे करण्यात यावेत. (जिथे प्रत्यक्षरीत्या कार्यक्रम करणे शक्य आहे, तिथे केंद्र शासन/राज्य शासन यांनी आखून दिलेल्या कोविड मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे)

१) मराठी भाषेसंबंधी, वाङ्मयासंबंधी विविध परिसंवाद / व्याख्याने / कार्यशाळा / शिबीरे / कविसंमेलने / एकांकिका / बालनाट्ये / नाटके / पुस्तक प्रकाशन समारंभ/ साहित्य पुरस्कार वितरण यांचे आयोजन करणे.

२) मराठी भाषेत निबंध / प्रश्नमंजुषा / कथाकथन / चारोळीलेखन / कथालेखन / कवितालेखन / हस्ताक्षर / शुद्धलेखन / वक्तृत्व / घोषवाक्ये / अभिवाचन / वादविवाद / अंताक्षरी / शब्दकोडी / मराठी साहित्यासंबंधी पुस्तकांचे रसग्रहण / समीक्षण / परिच्छेद अनुवाद इत्यादी स्पर्धा घेणे.

३) मराठी वाचन संस्कृती वाढावी यादृष्टीने मराठी भाषेतील अभिजात ग्रंथांचा परिचय करुन देण्यासाठी मराठी भाषेतील तज्ज्ञ नामवंत व्यक्ती / लेखक / वक्ते यांच्याकडून मार्गदर्शन, परिसंवाद, कार्यशाळा यांचे आयोजन करणे.

४) ग्रंथ प्रदर्शन, ग्रंथदिंडी, कथाकथन, काव्यवाचन, माहितीपट  इत्यादी  साहित्यिक  व  सांस्कृतिक कार्यक्रम करणे.

५) वेगवेगळ्या क्षेत्रात यशस्वी असणाऱ्या मराठी भाषिक व्यक्तींचा सत्कार, मुलाखती घेणे.

६) राज्यातील  अमराठी  भाषकांना  मराठी  भाषेचा  सुलभ  पद्धतीने  परिचय  करुन  देण्याच्या  दृष्टीने कार्यशाळा/ भाषेसंबंधी स्पर्धांचे आयोजन करणे.

७) मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरुकता निर्माण करण्याकरिता संबंधित कार्यालयांनी संकेतस्थळे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, खाजगी दूरचित्रवाहिन्या, एफ.एम.रेडिओ, स्थानिक केबल नेटवर्क, फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सॲप इ. आधुनिक प्रसार माध्यमातून याबाबतचे दृक-श्राव्य संदेश प्रसारित करावेत.

८) मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार व संवर्धन यासाठी विविध मार्गांनी स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या व्यक्ती/ संस्था यांच्या कार्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या कार्याचा गौरव/ सत्कार करणे.

९) टंकलेखनाकरिता युनिकोड मराठीचा जास्तीतजास्त वापर करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.

१०) यावर्षी  कोविडची  पार्श्वभूमी  लक्षात  घेता, तथा काळाची  गरज  लक्षात  घेता, जास्तीत  जास्त कार्यक्रम, चर्चासत्रे, प्रशिक्षण ऑनलाईन  पद्धतीने  करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार या  उद्दिष्टांसह  रोजगाराभिमुख उपक्रमातून जास्तीत जास्त तरुण पिढीला आकर्षित  करण्यासाठी खालील विषयावरील तसेच अशा स्वरुपाच्या अन्य कार्यक्रमांचे  आयोजन करण्यात यावे.

१) अनुवादलेखन २) व्यावसायिक लेखन   ३) पुस्तक निर्मिती व प्रकाशन प्रक्रिया ४) स्व-प्रकाशन ५) ई-बुक ६) ऑनलाईन पुस्तक विक्री ७) लेखक प्रकाशन करार ८) संहिता लेखन ९) विकिपीडिया कार्यशाळा   १०) शॉर्ट फिल्म / डॉक्युमेंटरी लेखन ११) डिजिटल साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणे. १२) प्रत्येक  जिल्ह्यात  पुस्तकाची जत्रा आयोजित करण्यात यावी. या  जत्रेत लोक आपली पुस्तके नि:शुल्क किंवा स्वस्त दरामध्ये इतरांना देऊ शकतील. तसेच, या जत्रेदरम्यान मराठीच्या प्रचार व प्रसारासाठी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे.

कार्यक्रम पत्रिका

स्थान – पु. ल. देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा

कार्यक्रमांचे दुवे
दिनांक विषय दुवे
१४ जानेवारी जागर मराठीचा
भाग १ – कथा मराठी साहित्यातील अविभाज्य भाग म्हणजे कथा
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – सृजनाविष्कार : स्त्री संक्रमणाची कविता
१५ जानेवारी जागर मराठीचा                                                                 भाग २ – कादंबरी
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – ऐतिहासिक साहित्य : लेखन आणि माध्यमांतरे
१६ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग ३ – स्त्रीवादी साहित्य
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कवितांचे वाचन : काव्यफुले
१७ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग ४ – नाटक
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – आम्ही सदरहू
१८ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग ५ – चित्रपट
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – दिवाकरांच्या नाट्यछटांचे सादरीकरण
१९ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग ६ – मालिका
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – प्रा. डॉ. दासू वैद्य यांच्या मेळा या ललित लेखनाचे अभिवाचन
२० जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग ७ – विनोदी साहित्य
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – माझ्या भूमिका व त्या भूमिकांची भाषा
२१ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग ८ – बाल कुमार साहित्य
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – मराठी ग्रामीण बोली
२२ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग ९ – प्रवासवर्णन
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
विषय – कविता आणि गझल यांचा मिलाफ, कवितेकडून गझलकडे
२३ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग १० – विज्ञान साहित्य
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
मालिकांमधील मराठी भाषा
२४ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग ११ – कविता सादरीकरण
कविता त्यांची ! कविता आमची !!
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
लोककलेतल्या लावणीच्या भाषिक सौंदर्याचा वेध घेणारा अविष्कार
२५ जानेवारी जागर मराठीचा  
भाग १२ – आत्मचरित्र
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
संत साहित्यातील भाषेचा बदलता अविष्कार
२६ जानेवारी जागर मराठीचा
भाग १३ – प्रकाशनक्षेत्र
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
पत्रकारितेची मराठी भाषा
२७ जानेवारी जागर मराठीचा
भाग १४ – ऐतिहासिक साहित्य
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
सिनेमाची भाषा : मराठी आणि जागतिक सिनेमा
२८ जानेवारी जागर मराठीचा
भाग १५ – कविता, गाणी आणि अभिवाचनाच्या साथीने मराठी भाषेची महती सांगणारा अविस्मरणीय सोहळा – बोलतो मराठी
भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी..
महाकाव्य – आधुनिक कवितेतून साकारलेले महाभारत

आमच्या पुढील समाजमाध्यमांना भेट द्याफेसबुकइनस्टाग्राम  |   युूटुब

—————————————————————————–

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडानिमित्त

राज्यातील शासकीय/निमशासकीय कार्यालये/महामंडळे येथे साजरा करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांची क्षणचित्रे

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!