साहित्यसेतू - मराठी संतांच्या हिंदी काव्याची मीमांसासाहित्यसेतू 
मराठी संतांच्या हिंदी काव्याची मीमांसा
लेखक – श्रीधर रंगनाथ कुलकर्णी
प्रथम आवृत्ती – २६ सप्टेंबर १९९८

डाऊनलोड करा [ pdf ] डाऊनलोड करा [epub]

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!