शंतनुराव किर्लोस्कर - व्यक्ती आणि कार्यशंतनुराव किर्लोस्कर – व्यक्ती आणि कार्य
लेखक – डॉ. भा. र. साबडे
प्रथम आवृत्ती – जानेवारी २००३

डाऊनलोड करा [ pdf ] डाऊनलोड करा [epub]

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!