प्रा. अ. का. प्रियोळकर - व्यक्ती आणि कार्यप्रा. अ. का. प्रियोळकर – व्यक्ती आणि कार्य
लेखक – डॉ. वि. बा. प्रभुदेसाई
प्रथम आवृत्ती – जानेवारी २००३

डाऊनलोड करा [ pdf] डाऊनलोड करा [epub]

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!