काकासाहेब कालेलकर व्यक्ती आणि कार्यकाकासाहेब कालेलकर – व्यक्ती आणि कार्य
लेखक – मृनालिनी जोगळेकर
प्रथम आवृत्ती – फेब्रुवारी १९९८

डाऊनलोड करा [ pdf ]  

डाऊनलोड करा [epub]  

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!