राज्य मराठी विकास संस्थेमध्ये लेखाविषयक कामकाजाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीची ठोक मानधनावर नियुक्ती करणेबाबतची जाहिरात. अधिक माहितीसाठी सोबत जोडलेली पीडीएफ धारिका पहावी.

जाहिरात
जाहिरात

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!