प्रशासनिक मराठी भाषेचा विकास – गीता भागवत

प्रशासनिक लेखन करणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शनपर सूचनांसह, प्रशासनिक मराठीचा वस्तुनिष्ठ व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केलेला अभ्यास. विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर यांच्या वा. वि. मिराशी स्मृती वैचारिक लेखन पुरस्कारासह १९९७ इतर दोन पुरस्कार.

पुनर्मुद्रण- मार्च २०१२ | पृष्ठे ४२२ | मूल्य २७५ रुपये.

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!

Close Menu
Skip to content