दासोपंतकृत गीतार्णव शब्दार्थ संदर्भकोश डाऊनलोड करा [ pdf ]

नाथपंचकातील एक महत्त्वाचे कवी दासोपंत यांनी लिहिलेली गीता टीका म्हणजेच गीतार्णव हा ग्रंथ होय.  या ग्रंथाचे १८ अध्याय असून त्यामध्ये १,२५,००० ओव्या आहेत. या टीकेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे दासोपंताने आपल्या टीकेत मराठी शब्दांना संस्कृत शब्दांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले. ही मराठी भाषेतील एकमेव विस्तृत  गीताटीका  असून  ती साहित्य गुणांनीही संपन्न आहे. या साहित्यकृतीतील मराठी भाषेचे आणि मराठी साहित्याचे वैभव मराठी भाषिकांना कळावे व अभ्यासकांना त्याचा उपयोग व्हावा. याकरिता “गीतार्णवचा शब्दार्थ संदर्भ कोश” हा प्रकल्प राज्य मराठी विकास संस्थेने हाती घेतला होता.

या महत्त्वपूर्ण ग्रंथातून आलेल्या तत्कालीन (मध्ययुगीन) मराठी भाषेचा आकारविल्ह्यानुसार शब्दार्थ संदर्भकोश तयार करण्याचे काम सुरू आहे. गीतार्णव या साहित्यकृतीतील मराठी भाषेचे आणि मराठी साहित्याचे मध्ययुगीन कालखंडातील भाषिक वैभव मराठी भाषिकांना कळावे व अभ्यासकांना त्याचा उपयोग व्हावा. तसेच हा ग्रंथ साहित्य आणि तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून अभ्यासकांना समजून घेताना अडचण येऊ नये हा या प्रकल्पामागील हेतू आहे.

—————————————————————————————————————————————————–

स्पष्टीकरण :  या सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर असणार नाही.

 

 

 

This Post Has One Comment

  1. भास्कर व्ह्यूसरी

    व्वा ! खूपच सुंदर संकेतस्थळ व

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!