संस्थेच्या संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर आपल्याला जे वाटले ते निःसंकोचपणे आम्हाला कळवा. या संकेतस्थळात हवे असलेले बदल, अपेक्षित असलेली माहिती, नवीन विषयांचा समावेश याविषयी वेळोवेळी आमच्याशी संपर्क साधा. तुमच्या प्रतिक्रिया आणि प्रतिसाद आम्हाला हवा आहे.

राज्य मराठी विकास संस्था

एलफिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय,
३, महापालिका मार्ग,
धोबीतलाव, मुंबई ४०० ००१
दूरध्वनी – ०२२ - २२६३ १३ २५ / २२६५ ३९ ६६
इ-मेल – rmvs_mumbai@yahoo.com | rmvsmumbai@gmail.com

फेसबुकइनस्टाग्राम  |   युूटुब