“डॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यासक” पुरस्कार आणि “कविवर्य मंगेश पाडगावकर भाषा संवर्धक” पुरस्कार ह्या पुरस्कारांसाठी शिफारशी मागवणे, त्यांतून निवड करण्याची कार्यवाही करून पुरस्कार प्रदान करणे. या अनुषंगाने भाषेचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींचा दरवर्षी २७ फेब्रुवारी, या मराठी भाषा गौरव दिनी सन्मान केला जातो.

मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप म्हणून आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना  हे पुरस्कार देण्यात येतात. सुरुवातीला या पुरस्काराचे स्वरुप रोख रक्कम रु.१ लाख, सन्मानचिन्ह व मानपत्र असे होते.  तर सन २०१७-१८ पासून पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करून ती प्रत्येकी रु. २ लाख इतकी करण्यात आली आहे.

डॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार

——–♦ पुरस्कारांचे मानकरी ♦——–

वर्ष २०१५ – डॉ. मॅक्सीन बर्नसन, फलटण

वर्ष २०१६ – श्रीमती यास्मिन शेख, पुणे.

वर्ष २०१७ – अविनाश बिनीवाले, पुणे.

वर्ष २०१८ – कल्याण काळे, पुणे.

वर्ष २०१९ – प्रा. डॉ. आर. विवेकानंद गोपाळ, तंजावर

कविवर्य मंगेश पाडगावकर भाषा संवर्धक पुरस्कार

——–♦ पुरस्कारांचे मानकरी ♦——–

वर्ष २०१५ – श्रीमती बेबीताई गायकवाड, अहमदनगर.

वर्ष २०१६ – श्री. श्याम जोशी, बदलापूर.

वर्ष २०१७ – मराठी विज्ञान परिषद, मुंबई.

वर्ष २०१८ – श्री. हरिश्चंद्र बोरकर, भंडारा.

वर्ष २०१९ – श्री. अनिल गोरे (मराठी काका), पुणे.

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!