राज्य मराठी विकास संस्थेमध्ये वाहनचालक या पदाकरिता वाहन चालविण्याचा अनूभव असलेल्या व्यक्तीची ठोक मानधन तत्वावर करार पद्धतीने नियुक्ती करणेबाबतची जाहिरात. अधिक माहिती, अटी व शर्तीसाठी सोबत जोडलेली जाहिरात (पीडीएफ धारिका) पहावी.

जाहिरात

 

अभिप्राय द्यायला विसरू नका!